Wij helpen onze klanten door gratis voedsel te geven dat wij ontvangen van onze voedseldonateurs. Supermarkten, fabrikanten, bakkers en groente- en fruittelers zijn altijd welkom. Ook donateurs die geld geven zijn welkom. Dat geld kunnen we goed gebruiken omdat we geld nodig hebben voor onze gebouwen en het vervoeren van het voedsel.

Steun de voedselbank.

In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens.
De voedselbanken helpen diegenen die het financieel echt even niet redden door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp. Om onze klanten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Ga naar de website