De dierenambulance is opgericht op 1 oktober 1988 met als doel eerste hulp te verlenen aan gewonde en zieke dieren en het vervoeren van zieke of gewonde dieren naar de dichtstbijzijnde dierenarts of kliniek. De dierenambulance is een stichting/vereniging en heeft derhalve geen winstoogmerk. De dierenambulances zijn afhankelijk van donateurs giften en sponsors. Voor een gift, schenking of een donatie verwijzen wij u naar de button Sponsors.

Speciaal uitgerust voor eerste hulpverlening en opvang van dieren.

Een dierenambulancedienst wordt doorgaans aangestuurd door een organisatie die gebruik maakt van vrijwilligers. Deze vrijwilligers krijgen een opleiding dieren-EHBO en bemannen bij toerbeurt 24 uur per dag en 7 dagen per week de ambulance, al dan niet in piketdienst. Soms is een kantoor of uitvalbasis beschikbaar. Piketdienst houdt in dat de dienstdoende vrijwilliger de ambulance thuis parkeert en uitrijdt bij meldingen van dieren in nood. Dat kan variëren van aangereden dier tot een verdwaald huisdier.

Er zijn veel richtlijnen waar de vrijwilligers van een dierenambulance zich aan moeten houden. Deze kunnen in de loop der tijd aan verandering onderhevig zijn. Redenen daarvoor kunnen crisissituaties zijn of wijzigingen in de (Flora- en Fauna-)wet, maar ook veranderingen binnen de aansturende organisatie.

Ga naar de website