Voorkomen van onnodig lijden van gezelschaps- , zwerf- en natuurdieren is ons doel. Hierbij is een fijnmazig netwerk van lokale dierenwelzijnsorganisaties van belang voor mens én dier. Dat netwerk is er al dus we willen het in stand houden, versterken en beschermen.

Kom in actie voor de dieren in nood!

Onze doelen proberen we te verwezlijken door het actief voorlichten overheid, politiek en publiek. Ondersteunen financieel en in natura. Ondersteunen met kennis. Ondersteunen contacten politiek en ambtenarij. Creëren van overleggen met organisaties die in de sector actief zijn en tussen organisaties zelf. Belonen voorbeeld organisaties (positief stimuleren).
Belonen voorbeeld vrijwilligers (positief stimuleren en waarderen). Benaderen overheid en politiek. Benaderen overheidsdiensten als RWS en Justitie. Indien nodig zichtbaar aanwezig zijn bij besluitvormingsprocessen en wet- en regelgeving. Vergroten achterban.
Bevorderen samenwerkingen.

Ga naar de website