Skip to main content

Cardia is een christelijke ouderenzorgorganisatie in de regio Haaglanden. Kleinschalig georganiseerd verlenen zij zorg en ondersteuning vanuit de visie dat ieder mens uniek is en gewaardeerd wordt. Al ruim vijf jaar levert Cardia haar oude ICT middelen in bij We-Collect om zo een steentje bij te dragen aan duurzaam hergebruik van materialen.

In 2020 kon Cardia zélf gebruik maken van de producten van We-Collect. Vanwege de coronacrisis was er dringend behoefte aan telefoons en tablets waarmee zorgmedewerkers en cliënten konden gaan beeldbellen. Wat was het fijn dat we snel 40 devices in bruikleen kregen van We-Collect! Deze konden aangesloten worden op de bedrijfsaccounts van Cardia waardoor de zorgverlening en de interne werkprocessen op een digitale manier voortgezet konden worden. Cliënten konden met behulp van de telefoons en tablets, ondanks de coronamaatregelen, op een veilige manier tóch nog contact onderhouden met hun naasten, wat uiteraard ook erg fijn en erg belangrijk is gebleken. Zo heeft We-Collect bijgedragen aan de continuïteit van de zorgverlening door Cardia en aan het in stand houden van het contact tussen cliënten en familie en bekenden in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend leek te zijn. En dat geheel belangeloos. Mooi dat de samenwerking tussen Cardia en We-Collect op deze manier versterkt kon worden. Veel dank daarvoor namens medewerkers en cliënten van Cardia!